Logbook

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
19.03.2023 10:02 OE4EIE VR2T HONG KONG 10m 28.0 CW 599 100 599 171 RDXC
19.03.2023 09:26 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU VR2T HONG KONG 10m 28.0191 CW 599 294 599 RDXC
14.03.2023 15:42 OE4EIE VR2XAN HONG KONG 10m 28.042 CW 599 599 OL72
25.02.2023 16:39 DL1CW VR2CO HONG KONG 20m 14.0335 CW 599 203 599 36 OL72 UBA-DX-CW
11.12.2022 08:41 DL5YM VR2NC HONG KONG 10m CW 599 599
27.11.2022 17:57 DF7EE VR2KW HONG KONG 40m 7.0150 CW
27.11.2022 14:21 DK5DQ VR2XAN HONG KONG 10m 28.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2022 15:41 DF7EE VR2XAN HONG KONG 10m 28.0393 CW
26.11.2022 14:39 DF7EE VR2KW HONG KONG 40m 7.0310 CW
26.11.2022 09:21 DF7EE VR2CO HONG KONG 15m 21.0489 CW
16.10.2022 08:31 DK5DQ VR2CO HONG KONG 10m 28.025 CW 599 599 DARC-WAG
13.08.2022 20:06 DL5YM VR2CO HONG KONG 20m CW 599 599
13.08.2022 09:25 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m CW 599 599
09.07.2022 22:03 DF8XC VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599
29.05.2022 11:15 DK5DQ VR2CO HONG KONG 15m 21.013 CW 599 599 CQ-WPX-CW
18.01.2022 11:22 DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 12m 24.9110 CW 559 559
29.11.2020 10:46 DJ2YA VR2XAN HONG KONG 10m 28.020 CW 599 599 CQ-WW-CW
08.08.2020 19:12 DL5JQ DF5EG VR2XAN HONG KONG 40m 7.017 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2020 17:41 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.027 CW 599 599 DARC-WAEDC
30.05.2020 14:03 DJ0SP VR2XTN HONG KONG 15m 21.0270 CW 599 599
19.04.2020 16:51 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599 CQMMDX
23.11.2019 07:08 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0410 CW 599 599
01.11.2019 16:04 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 40m 7.0060 CW 599 599
25.11.2018 10:33 DJ7YP HELMUT VR2FUN HONG KONG 15m 21.054 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.05.2018 09:05 DJ6TK VR20EH HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.05.2018 07:24 DD0CC DL1YAF VR20EH HONG KONG 15m 21.003 CW 599 599 CQ-WPX-CW
26.11.2017 09:38 DF2AJ VR20EH HONG KONG 15m 21.054 CW 599 599
26.11.2017 09:10 DF8XC VR20EH HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2017 14:23 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.01810 CW 599 599 CQ-WW-CW
25.11.2017 10:08 LX4A LX1NO VR20ES HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2017 09:51 LX4A LX1NO VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
19.11.2017 08:10 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0322 CW 599 599 LZ-DX
06.11.2017 09:13 DJ6TK VR20CO HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
27.08.2017 08:21 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0411 CW 599 599 YO-DX-HF
26.08.2017 21:43 YO4AAC VR2CO HONG KONG 40m 7 CW 599 599
12.08.2017 16:03 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0199 CW 599 599 DARC-WAEDC
12.08.2017 15:41 DF8XC VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
22.07.2017 19:17 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.02500 CW 599 599 EUHFC
22.07.2017 12:54 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0329 CW 599 599 SDXC
18.06.2017 20:17 S56A VR2CO HONG KONG 40m 7.02660 CW 599 599 DL-DX-RTTY
27.05.2017 15:38 DL5YM VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
27.05.2017 15:12 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0516 CW 599 599 CQ-WPX-CW
01.04.2017 06:50 YO9HP VR2UW HONG KONG 17m 18.0710 CW 599 579 CQ-WPX-SSB
19.03.2017 09:00 LX1NO LX4A VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
18.03.2017 17:53 DK3QZ VR7EU HONG KONG 80m 3.516 CW 599 599 RDXC
18.03.2017 17:53 DL1EKC VR2CO HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 RDXC
26.02.2017 07:40 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0094 CW 599 599 UBA-DX-CW
27.11.2016 14:16 DL1XW VR2CO HONG KONG 40m 7.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 14:16 DL0GL DL1XW VR2CO HONG KONG 40m 7.043 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 09:56 DL0GL DL1YAF VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 09:56 DL1YAF VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 08:14 DL1HBT VR2CO HONG KONG 15m 21.024 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2016 08:14 DL0GL DL1HBT VR2CO HONG KONG 15m 21.024 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2016 15:37 YO9HP VR2CO HONG KONG 40m 7.03380 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2016 08:43 DL8SCG VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599
26.11.2016 06:37 OL8M OK1DRQ VR2VIY HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
20.11.2016 08:00 YO9HP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0099 CW 599 599 LZ-DX
16.10.2016 14:06 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.007 CW 599 599
16.10.2016 14:01 DK3QZ VR2XAN HONG KONG 20m 14.0072 CW 599 599 WAG
16.10.2016 13:57 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 20m 14.0070 CW 599 599
16.10.2016 13:55 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 20m 14.007 CW 599 599 WAG
16.10.2016 10:35 DJ0SP VR2EH HONG KONG 15m 21.039 CW 599 599 WAG
16.10.2016 10:01 DL1XW VR2EH HONG KONG 15m 21.0263 CW 599 599 WAG
16.10.2016 09:42 DF5A DL3KWF VR2EH HONG KONG 15m 21 CW 599
16.10.2016 09:14 DL1XW VR2CO HONG KONG 15m 21.0263 CW 599 599 WAG
16.10.2016 08:37 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
16.10.2016 07:02 DL1CW VR2XAN HONG KONG 15m 21.0117 CW 599 599 DARC-WAG
16.10.2016 06:51 DJ0SP VR2CO HONG KONG 15m 21.030 CW 599 599 WAG
16.10.2016 06:39 DJ0SP VR2XAN HONG KONG 15m 21.011 CW 599 599 WAG
16.10.2016 06:31 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
15.10.2016 18:40 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.002 CW 599 599
15.10.2016 18:21 DK5DQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.001 CW 599 599
15.10.2016 18:10 DP4M DJ1CW VR2XAN HONG KONG 40m 7.001 CW 599 599 WAG
15.10.2016 18:10 DF5A DL3KWF VR2XAN HONG KONG 40m 7 CW 599
15.10.2016 15:51 DF7ZS VR2XAN HONG KONG 20m 14.0390 CW 599
15.10.2016 15:48 DB2B DK5AX VR2XAN HONG KONG 20m 14.0386 CW 599 599 WAG
13.10.2016 09:55 DJ6TK VR2ZQZ HONG KONG 15m 21.080 CW 599 569
02.10.2016 09:48 DJ6TK VR2CO HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
14.08.2016 22:25 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.030 CW 599 599
14.08.2016 19:47 YO9HP VR2XAN HONG KONG 40m 7.03299 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 18:01 DL8TG VR2XAN HONG KONG 20m 14.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 16:23 DK0AE DJ1AA VR2XAN HONG KONG 20m 14.0440 CW 599 599
14.08.2016 15:15 DL8BH VR2XAN HONG KONG 20m 14.0430 CW 599 599
14.08.2016 14:58 YO9HP VR2XAN HONG KONG 20m 14.0430 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 08:59 DK0AE DJ1AA VR2XAN HONG KONG 15m 21.0130 CW 599 599
14.08.2016 07:17 YO9HP VR2XAN HONG KONG 10m 28.0178 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.08.2016 07:10 DL0GL DK3QZ VR2XAN HONG KONG 10m 28.018 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 20:28 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599
13.08.2016 20:20 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 20:10 DF8XC VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599
13.08.2016 19:55 DF4WC VR2XAN HONG KONG 40m 7.02839 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 19:22 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 40m 7.028 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 19:16 DL5YM VR2XAN HONG KONG 40m 7 CW 599 599
13.08.2016 18:27 DL5YM VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
13.08.2016 18:25 DL5YL VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
13.08.2016 16:32 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599
13.08.2016 15:58 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:56 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:39 DF4WC VR2XAN HONG KONG 20m 14.0257 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 15:32 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599
13.08.2016 13:36 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14.025 CW 599
13.08.2016 13:16 DL8TG VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 13:14 DL8BH VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599
13.08.2016 12:56 YO4AAC VR2XAN HONG KONG 15m 21.0010 CW 599 599 EUDXC
13.08.2016 12:08 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
13.08.2016 08:44 DA2A DK5DQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:42 DJ6TK VR2XAN HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:34 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599
13.08.2016 08:32 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0213 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 08:32 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599
13.08.2016 07:57 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 15m 21.044 CW 599 599
13.08.2016 07:39 YO9HP VR2XAN HONG KONG 15m 21.0440 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 07:07 DF4WC VR2XAN HONG KONG 10m 28.0330 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 06:51 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 10m 28.033 CW 599 599
13.08.2016 06:33 DL0GL DL1EKC VR2XAN HONG KONG 15m 21.035 CW 599 599 DARC-WAEDC
13.08.2016 06:14 DF4WC VR2XAN HONG KONG 15m 21.0345 CW 599 599 DARC-WAEDC
30.07.2016 22:14 DL3QQ VR2CO HONG KONG 40m 7.00602 CW 599 599 RSGB-IOTA
10.07.2016 09:47 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.031 CW 599 599
09.07.2016 19:07 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 40m 7.0350 CW 599 599
18.06.2016 17:01 LX4A LX1NO VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
05.06.2016 11:30 DF4WC VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0373 CW 599 599
05.06.2016 11:20 DK0FL DJ6TK VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599
05.06.2016 10:53 DL8BH VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0380 CW 599 599
05.06.2016 10:24 DL5YM VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21 CW 599 599
05.06.2016 09:34 DL5JQ VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.038 CW 599 599
05.06.2016 08:55 DL0MZ/P DK8ZZ VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0365 CW 599 599 FIELDDAY-R
29.05.2016 21:24 DL5AOJ VR2XAN HONG KONG 20m 14.069 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 20:16 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14 CW 599 599
29.05.2016 18:25 DF7ZS VR2XAN HONG KONG 20m 14.0110 CW 599
29.05.2016 18:19 DJ4MH VR2XAN HONG KONG 20m 14.011 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 17:27 OL8M OK1DRQ VR2CO HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
29.05.2016 16:59 DL1YAF VR2CO HONG KONG 20m 14.035 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2016 09:33 DL5YM VR2VIY HONG KONG 15m 21 CW 599 599
29.05.2016 08:38 DL3HAH VR2VIY HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 19:37 DL1HBT VR2XAN HONG KONG 20m 14.058 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 18:20 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.058 CW 599 599
28.05.2016 17:28 DL5YM VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
28.05.2016 11:47 DK8EY VR2XAN HONG KONG 15m 21.0620 CW 599 599
28.05.2016 10:13 YO9HP VR2XAN HONG KONG 15m 21.0660 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 09:10 DL3HAH VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.005 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2016 07:17 DL3QQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.066 CW 599 599 CQ-WPX-CW
20.03.2016 11:18 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
20.03.2016 09:10 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.052 CW 599 599
19.03.2016 19:28 DF1LON VR2XAN HONG KONG 40m 7.0600 CW 599
19.03.2016 16:09 OL8M OK1DRQ VR2CO HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
19.03.2016 14:57 DL5JQ VR2XAN HONG KONG 20m 14.064 CW 599 599
19.03.2016 14:24 DF1LON VR2XAN HONG KONG 20m 14.0630 CW 599
19.03.2016 14:03 DL1EKC VR2XAN HONG KONG 20m 14.063 CW 599 599 RDXC
19.03.2016 13:02 DL5YM VR2ZQZ HONG KONG 15m 21 CW 599 599
28.02.2016 11:32 DF8XC VR2EH HONG KONG 17m CW 599 599
20.12.2015 15:54 DL9JON VR2XAN HONG KONG 30m 10.1163 CW
13.12.2015 11:24 DL5JQ VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.001 CW 599 599 ARRL-10
13.12.2015 08:17 DK0MM DJ7IK VR2UU HONG KONG 10m 28.035 CW 599 599 ARRL-10
13.12.2015 08:04 DK0MM DJ7IK VR2UW HONG KONG 10m 28.069 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 10:57 DL4AC VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0010 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 08:16 YO9HP VR2UU HONG KONG 10m 28.0052 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2015 07:03 YO9HP VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0074 CW 599 599 ARRL-10
29.11.2015 22:01 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 80m 3.5 CW 599 599
29.11.2015 11:13 DF8XC VR2XAN HONG KONG 20m 14.061 CW 599 599
29.11.2015 10:40 DF8XC VR2XAN HONG KONG 15m 21.066 CW 599 599
29.11.2015 10:10 OL8M OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.1 CW 599 599
29.11.2015 08:52 LX1NO LX9EG VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
29.11.2015 07:42 DL5YM VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
28.11.2015 17:54 DL4AC VR2XAN HONG KONG 40m 7.01609 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 17:27 DK3QZ VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 17:27 DL0GL DK3QZ VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 17:06 DF8XC VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599
28.11.2015 17:02 DL9JON VR2XAN HONG KONG 40m 7.0000 CW
28.11.2015 15:29 YO9HP VR2XAN HONG KONG 40m 7.01606 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 14:54 DK2DQ DK65DARC VR2XAN HONG KONG 40m 7.01616 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 14:20 DK0MM DJ7IK VR2XAN HONG KONG 40m 7.016 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 10:34 DL1CW VR2XAN HONG KONG 20m 14.0506 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 10:33 DL0GL DL3HAH VR2XAN HONG KONG 20m 14.051 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 10:33 DL3HAH VR2XAN HONG KONG 20m 14.051 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 07:23 DL0GL DJ9IE VR2XAN HONG KONG 15m 21.062 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 07:23 DJ9IE VR2XAN HONG KONG 15m 21.062 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 06:51 DK3KD VR2XAN HONG KONG 15m 21.062 CW 599 599 CQ-WW-CW
28.11.2015 06:21 OL8M OK1DRQ VR2VIY HONG KONG 15m 21.0 CW 599 599
21.11.2015 18:39 YO9HP VR2UW HONG KONG 40m 7.00129 CW 599 599 LZ-DX
07.11.2015 15:34 DK3KD VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599 11
07.11.2015 14:02 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0439 CW 599 599 UKRAINIAN-
01.11.2015 10:48 DK3KD VR2CO HONG KONG 15m 21.022 CW 599 599
01.11.2015 09:14 DK3KD VR2CO HONG KONG 10m 28.031 CW 599 599
01.11.2015 08:29 DL5YM VR2CO HONG KONG 10m 28 CW 599 599
31.10.2015 13:25 DK3KD VR2CO HONG KONG 20m 14.031 CW 599 599
18.10.2015 11:11 DF5A DL3KWF VR2UU HONG KONG 15m 21.036 CW 599 599
30.08.2015 11:43 YO9HP VR2UU HONG KONG 15m 21.0160 CW 599 599 YO-DX-HF
09.08.2015 10:13 DK3QZ DL1EKC VR2XAN HONG KONG 15m 21.030 CW 599 599 DARC-WAEDC
09.08.2015 09:33 LX1NO LX9EG VR2XAN HONG KONG 15m 21 CW 599 599
09.08.2015 04:41 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0210 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2015 22:43 DK3QZ DL1EKC VR2CO HONG KONG 40m 7.010 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2015 22:36 DK3QZ DL1EKC VR2XAN HONG KONG 40m 7.010 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2015 16:57 YO9HP VR2CO HONG KONG 20m 14.0227 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2015 16:47 DJ8OG VR2CO HONG KONG 20m 14.0228 CW 599 599
08.08.2015 14:49 DK3QZ DF9TS VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599 DARC-WAEDC
08.08.2015 08:55 DJ8OG VR2CO HONG KONG 15m 21.0240 CW 599 599
08.08.2015 08:45 DK3QZ DF9TS VR2CO HONG KONG 15m 21.020 CW 599 599 DARC-WAEDC
25.07.2015 14:13 DK0MM DJ7IK VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599 RSGB-IOTA
25.07.2015 12:07 DK0MM DJ7IK VR2CO HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 RSGB-IOTA
22.07.2015 18:32 DF2QZ VR2KF HONG KONG 20m 14.0350 CW 599
12.07.2015 09:42 DL3KWF VR2CO HONG KONG 15m 21.047 CW 599 599
11.07.2015 17:38 DL5YM VR2KF HONG KONG 20m 14 CW 599 599
11.07.2015 17:12 DJ8OG VR2KF HONG KONG 20m 14.0189 CW 599 599
11.07.2015 16:39 DK5AX VR2CO HONG KONG 20m 14.0416 CW 599 599 IARU-HF
07.07.2015 19:33 DK8ZZ VR2UU HONG KONG 20m 14.0130 CW 559 339
29.06.2015 21:25 OL40A OK1DRQ VR2CO HONG KONG 20m 14.000 CW 599 599
21.06.2015 16:07 DK3KD VR2CO HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599 ALL-ASIAN-
21.06.2015 09:02 DK3KD VR2UW HONG KONG 15m 21.040 CW 599 599 ALL-ASIAN-
21.06.2015 08:58 DL9JON VR2UW HONG KONG 15m 21 CW 599 599
21.06.2015 07:28 YO9HP VR2CO HONG KONG 15m 21.0229 CW 599 599 AA-CW
21.06.2015 06:32 DL9JON VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
20.06.2015 16:18 DL9JON VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 599 599
20.06.2015 07:39 DL5JQ VR2CO HONG KONG 15m 21.029 CW 599 599 ALL-ASIAN-
20.06.2015 04:50 DK3KD VR2CO HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 ALL-ASIAN-
07.06.2015 10:35 DL5AXX VR2CO HONG KONG 10m 28.023 CW 599 599 IARU-FIELD
07.06.2015 09:55 DL5AXX VR2CO HONG KONG 15m 21.025 CW 599 599 IARU-FIELD
07.06.2015 08:51 DL5JQ VR2CO HONG KONG 10m 28.021 CW 599 599 IARU-FIELD
07.06.2015 06:43 DL8SCG VR2CO HONG KONG 10m 28.020 CW 599 599
06.06.2015 16:11 DL5AXX VR2CO HONG KONG 20m 14.027 CW 599 599 IARU-FIELD
06.06.2015 16:07 DL5AXX VR2CO HONG KONG 20m 14.027 CW 599 599 IARU-FIELD
06.06.2015 12:46 DK3KD VR2XMT HONG KONG 15m 21.325 CW 599 599
06.06.2015 12:10 DK3KD VR2CO HONG KONG 15m 21.020 CW 599 599
31.05.2015 18:48 DF8XC VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599
31.05.2015 18:17 DL65DARC DL3KWF VR3RZ HONG KONG 40m 7.005 CW 599 599
31.05.2015 17:51 DL9GS VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
31.05.2015 17:35 DL8SCG VR2CO HONG KONG 15m 21.005 CW 599 599
31.05.2015 10:56 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
31.05.2015 10:48 DK3QZ VR2CO HONG KONG 15m 21.0226 CW 599 599 CQ-WPX-CW
31.05.2015 10:06 DP3D DK3KD VR2CO HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 CQ-WPX-CW
31.05.2015 10:01 DJ6QT VR2CO HONG KONG 15m 21.0213 CW 599 599 CQ-WPX-CW
31.05.2015 07:32 DM6V DL1CW VR2CO HONG KONG 15m 21.051 CW 599 599
30.05.2015 19:13 LX7I VR2XAN HONG KONG 20m 14.026 CW 599 599 CQ-WPX-CW
30.05.2015 16:07 DM6V DK7YY VR2XAN HONG KONG 15m 21.058 CW 599 599
30.05.2015 06:05 DM6V DK7YY VR2CO HONG KONG 15m 21.016 CW 599 599
26.05.2015 11:58 DR50RRDXA DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 569 569
24.05.2015 11:22 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
18.05.2015 11:16 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 569 569
16.05.2015 15:20 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
07.05.2015 17:45 DJ7JC VR2UW HONG KONG 30m 10.1160 CW 599 599 DX
07.05.2015 17:38 DJ7JC VR2UW HONG KONG 17m 18.0900 CW 599 599 DX
03.05.2015 07:26 DR50RRDXA DK3KD VR2CO HONG KONG 15m 21.021 CW 599 599 ARI-DX
02.05.2015 18:40 DL1DTL VR2CO HONG KONG 20m 14.023 CW 599 599
02.05.2015 16:51 DF5BX VR2CO HONG KONG 15m 21.02 CW 599 599
02.05.2015 15:05 DL5JQ VR2CO HONG KONG 15m 21.023 CW 599 599
30.04.2015 21:19 DR50RRDXA DJ2QV VR2UU HONG KONG 30m 10.100 CW 599 599
16.04.2015 13:55 OK4RQ OK1DRQ VR2UU HONG KONG 15m 21.0 CW 599 599
08.04.2015 09:22 DL5AN VR2UW HONG KONG 10m 28.0090 CW 599 599 CQ-WPX-CW
05.04.2015 08:39 DL9JON VR2UW HONG KONG 12m 24.9086 CW 539 579
04.04.2015 11:48 DL9JON VR2CO HONG KONG 15m 21.0200 CW 559 599
03.04.2015 21:17 DK5AX VR2UU HONG KONG 30m 10.108 CW 599 599
22.03.2015 11:41 DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
22.03.2015 09:32 DL5AXX VR2CO HONG KONG 10m 28.031 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 18:42 DL4FDM VR2CO HONG KONG 20m 14 CW
21.03.2015 18:32 DL5JQ VR2CO HONG KONG 20m 14.036 CW 599 599 RDXC
21.03.2015 17:13 DK3KD VR2CO HONG KONG 20m 14.031 CW 599 599
21.03.2015 16:04 DL5AXX VR2VIY HONG KONG 20m 14.030 CW 599 599 RDXC
12.03.2015 13:34 DL5YM VR2CO HONG KONG 12m CW 599 599
01.03.2015 10:48 DK0MM DJ7IK VR2CO HONG KONG 10m 28.041 CW 599 599 UBA-DX-CW
01.03.2015 08:48 DK0MM DJ7IK VR2CO HONG KONG 15m 21.035 CW 599 599 UBA-DX-CW
01.03.2015 08:44 LX9EG LX1NO VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
23.02.2015 12:00 DF2QZ VR2UU HONG KONG 10m 28.0050 CW 559
12.02.2015 22:40 G0SYP VR2XAN HONG KONG 80m 3.520 CW 559 599
11.01.2015 12:19 DL5AN VR2KF HONG KONG 17m 18.081 CW 599 599 CQ-WPX-CW
20.12.2014 13:34 DJ8OG VR2KF HONG KONG 17m CW 559 579
14.12.2014 11:31 YO9HP VR2UU HONG KONG 10m 28.0166 CW 599 599 ARRL-10
14.12.2014 11:08 DL5YM VR2UU HONG KONG 10m 28 CW 599 599
13.12.2014 09:42 OK4RQ OK1DRQ VR2UU HONG KONG 10m 28.1 CW 599 599
13.12.2014 09:24 DL5AXX VR2UU HONG KONG 10m 28.059 CW 599 599 ARRL-10
12.12.2014 11:06 DF2QZ VR2CO HONG KONG 10m 28 CW
03.12.2014 12:23 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 12m 24.9 CW 599 599
03.12.2014 09:17 DJ7JC VR2XAN HONG KONG 12m 24.8990 CW 599 599 DX
02.12.2014 17:44 DL1DAW VR2XAN HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
02.12.2014 00:00 DL8UI VR2XAN HONG KONG 30m 10.1 CW
01.12.2014 18:35 DF3QG VR2XAN HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
30.11.2014 15:06 LX7I DL3BPC VR2CO HONG KONG 20m 14.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 14:50 LX7I DL3BPC VR2VIY HONG KONG 20m 14.011 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 14:28 DK3QZ VR2KF HONG KONG 20m 14.0925 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 12:54 OL8M OK1DRQ VR2KF HONG KONG 20m 14.1 CW 599 599
30.11.2014 12:42 DL8ZAW VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
30.11.2014 12:27 DF2QZ VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW
30.11.2014 11:58 LX7I DL3BPC VR2KF HONG KONG 20m 14.001 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 11:30 DL1ZU VR2XAN HONG KONG 10m 28.000 CW 599 599
30.11.2014 11:29 DL1DTL VR2CO HONG KONG 10m 28.038 CW 599 599
30.11.2014 11:17 DL3KWF VR2XAN HONG KONG 10m 28.063 CW 599 599
30.11.2014 10:56 DK3KD VR2CO HONG KONG 10m 28.038 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 10:04 ON5ZO VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
30.11.2014 09:54 DF3QG VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
30.11.2014 08:18 YO4AAC VR2XAN HONG KONG 10m 28.0561 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 07:54 DL8TG VR2XAN HONG KONG 10m 28.0561 CW 599 599 CQ-WW-CW
30.11.2014 06:58 DJ6T VR2XAN HONG KONG 10m 28.056 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 15:39 DJ1AA VR2XAN HONG KONG 10m 28.1070 CW 599 599
29.11.2014 14:18 OL8M OK1DRQ VR2CO HONG KONG 20m 14.0 CW 599 599
29.11.2014 11:56 LX7I E77XZ VR2CO HONG KONG 15m 21.010 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 10:19 DF7ZS VR2XAN HONG KONG 10m 28.0280 CW 599 599
29.11.2014 09:56 DL8SCG VR2XAN HONG KONG 10m 28.028 CW 599 599
29.11.2014 09:44 DL1DTL VR2XAN HONG KONG 10m 28.027 CW 599 599
29.11.2014 09:23 DL8PG VR2XAN HONG KONG 10m 28.0270 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 08:47 DL1HBT VR2VIY HONG KONG 10m 28.0027 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 08:15 CR3L VR2XAN HONG KONG 10m 28.028 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 08:14 LX7I HB9CVQ VR2XAN HONG KONG 10m 28.028 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 07:27 DL5YM VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
29.11.2014 07:21 DK3KD VR2XAN HONG KONG 10m 28.028 CW 599 599 CQ-WW-CW
29.11.2014 07:11 HA7LW VR2UW HONG KONG 10m 28.0910 CW 599 599
29.11.2014 06:02 HA7LW VR2XAN HONG KONG 10m 28.0280 CW 599 599
28.11.2014 00:00 DL8UI VR2XAN HONG KONG 12m CW
27.11.2014 08:24 ON5ZO VR2XAN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
26.11.2014 07:22 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 15m 21.0 CW 599 599
25.11.2014 23:21 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
25.11.2014 23:21 OK1OFM OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 40m 7.0 CW 599 599
25.11.2014 22:24 OK1OFM OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 80m 3.5 CW 599 599
25.11.2014 22:22 OK4RQ OK1DRQ VR2XAN HONG KONG 80m CW 599 599
24.11.2014 16:14 DL8ZAW VR2XAN HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
07.11.2014 08:57 G0SYP VR2CO HONG KONG 10m 28.041 CW 559 559
18.10.2014 19:49 DL5AXX VR2UU HONG KONG 40m 7.002 CW 599 599 DARC-WAG
14.10.2014 13:28 DR50RRDXA DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 579 579
06.10.2014 12:55 DL8PG VR2UU HONG KONG 12m 24.9020 CW 599 599 CA-QSO-PAR
05.10.2014 06:12 YO9HP VR2UU HONG KONG 10m 28.0220 CW 449 559 YO-DX-HF
04.10.2014 09:27 YO9HP VR2YAK HONG KONG 10m 28.0080 CW 449 559 YO-DX-HF
24.09.2014 08:44 DL1DAW VR2CO HONG KONG 10m 28 CW 569 559
01.09.2014 14:56 DL5YM VR2CO HONG KONG 20m 14 CW 579 599
25.08.2014 15:16 DL1DTL VR2/IV3TAN HONG KONG 12m 24.904 CW 599 579
24.08.2014 12:55 DL5AN VR2/IV3TAN HONG KONG 15m 21.0461 CW 599 599 CQ-WPX-CW
24.08.2014 11:45 OZ1IKY VR2/IV3TAN HONG KONG 15m 21.0180 CW 559 579 SAC-CW
14.08.2014 12:40 DR50RRDXA DL5YM VR2CO HONG KONG 15m 21 CW 599 599
05.08.2014 20:35 DF4WC VR2KF HONG KONG 20m 14.0180 CW 599 599 TARA
04.08.2014 20:10 DR50RRDXA DK3KD VR2KF HONG KONG 20m 14.012 CW 599 599
04.08.2014 20:10 DK3KD VR2KF HONG KONG 20m 14.012 CW 599 599
02.08.2014 21:02 DL8ZAW VR2KF HONG KONG 17m CW 599 599
02.08.2014 20:27 DF7ZS VR2KF HONG KONG 17m 18.0770 CW 599 599
13.07.2014 09:22 ON5ZO VR2VIY HONG KONG 15m 21 CW 599 599
13.07.2014 09:07 DJ7IK VR2VIY HONG KONG 15m 21.0610 CW 599 599 IARU-HF
13.07.2014 09:07 DK0MM DJ7IK VR2VIY HONG KONG 15m 21.0610 CW 599 599 IARU-HF
12.07.2014 18:54 LX7I DL3BPC VR2KF HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599
12.07.2014 17:27 DL9JON VR2KF HONG KONG 20m 14.0000 CW 599 599
08.07.2014 19:09 DL1CW VR2UW HONG KONG 17m 18.0796 CW 579 579
06.07.2014 19:02 DF1LON VR2UW HONG KONG 17m CW 559 579
06.07.2014 17:03 DR50RRDXA DL5AXX VR2UW HONG KONG 17m 18.073 CW 599 599
06.07.2014 12:16 DR50RRDXA DL5AXX VR2CO HONG KONG 15m 21.024 CW 599 599
05.07.2014 23:24 DR50RRDXA DL5AXX VR2KF HONG KONG 17m 18.074 CW 599 599
04.07.2014 19:24 DL1CW VR2UW HONG KONG 17m 18.0889 CW 579 599
22.06.2014 20:36 DL5YL VR2KF HONG KONG 20m 14 CW 599 599
22.06.2014 09:43 DL8PG VR2UW HONG KONG 15m 21.0630 CW 599 599 ALL-ASIAN-
22.06.2014 07:26 LX1NO VR2VIY HONG KONG 15m 21 CW 599 599
04.06.2014 18:36 DJ2RG VR2UW HONG KONG 17m CW 599
15.05.2014 20:45 OZ1IKY VR2UU HONG KONG 17m 18.0820 CW 539 599 SAC-CW
11.05.2014 17:11 DL1OLI VR2UW HONG KONG 17m CW 599 599
20.04.2014 22:25 DL5JQ VR2KF HONG KONG 20m 14.017 CW 599 559
19.04.2014 13:56 OZ1IKY VR2UW HONG KONG 12m 24.8909 CW 599 599 SAC-CW
19.03.2014 08:24 G0SYP VR2UW HONG KONG 12m 24.913 CW 599 599
16.03.2014 11:06 G0SYP VR2UW HONG KONG 10m 28.070 CW 599 599
16.03.2014 11:00 DP3D DK3KD VR2UW HONG KONG 10m 28.070 CW 599 599 RDXC
16.03.2014 11:00 DK3KD VR2UW HONG KONG 10m 28.070 CW 599 599
07.03.2014 15:59 DK7ZH/P DK7ZH VR2UW HONG KONG 15m 21.032 CW 599
07.03.2014 15:59 DK7ZH VR2UW HONG KONG 15m 21.032 CW 599
06.03.2014 08:19 G0SYP VR2UW HONG KONG 10m 28.045 CW 579 579
04.03.2014 12:31 DL1DTL VR2UW HONG KONG 10m 28.044 CW 599 599
26.02.2014 08:43 DJ6TK VR2UW HONG KONG 10m 28.020 CW 599 599
22.02.2014 18:37 ON5ZO VR2/IV3TAN HONG KONG 40m 7 CW 599 599
10.02.2014 10:17 DF8XC VR2XMT HONG KONG 40m 7.1500 CW 599 599
24.01.2014 08:33 DF8XC VR2UW HONG KONG 10m 28.0330 CW 599 599
12.01.2014 17:39 DL1OLI VR2UW HONG KONG 40m 7 CW 599 599
07.01.2014 17:59 DL8PG VR2UW HONG KONG 40m 7.00000 CW 599 599
15.12.2013 09:45 DJ6QT VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28.0880 CW 599 599 ARRL-10
15.12.2013 09:22 DL1CW VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28.0879 CW 599 599 ARRL-10
15.12.2013 08:41 DK5DQ VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28.087 CW 599 599
15.12.2013 08:21 DL8SCG VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28.086 CW 599 599 DARC-WAEDC
15.12.2013 07:48 DL8SCG VR2UW HONG KONG 10m 28.106 CW 599 599 DARC-WAEDC
14.12.2013 11:36 LX1NO VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28 CW 599 599
14.12.2013 08:23 OK4RQ OK1DRQ VR2UW HONG KONG 10m 28.0 CW 599 599
24.11.2013 15:02 DF4XX VR2KF HONG KONG 20m 14.033 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2013 09:09 DK5DQ VR2KF HONG KONG 10m 28.013 CW 599 599
24.11.2013 07:44 DL5ZBA VR2PX HONG KONG 15m 21.0550 CW 599
24.11.2013 05:57 YO9HP VR2KW HONG KONG 10m 28.0304 CW 599 599 CQ-WW-CW
23.11.2013 07:45 OP4A VR2PX HONG KONG 15m 21.0501 CW 599 599
23.11.2013 07:13 OL8M OK1DRQ VR2PX HONG KONG 15m 21.1 CW 599 599
28.10.2013 10:33 HB9DAX VR2UW HONG KONG 10m 28.039 CW 599
20.10.2013 13:24 DF0SX DL1CW VR2KF HONG KONG 20m 14.0469 CW 579 559 WAG
16.10.2013 20:14 G0SYP VR2UW HONG KONG 40m 7.021 CW 579 579
16.10.2013 19:01 DL5YL VR2UW HONG KONG 30m 10.1 CW 599 559
16.10.2013 18:36 DH6DAO VR2UW HONG KONG 30m 10.1000 CW 599 599 IA1U_
16.10.2013 18:09 DJ2RG VR2UW HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
12.10.2013 12:43 DL5YL VR2KF HONG KONG 17m CW 579 559
12.10.2013 09:36 DJ6TK VR2UW HONG KONG 10m 28.020 CW 579 579
02.10.2013 19:00 DJ7JC VR2UW HONG KONG 40m 7.00400 CW 599 599 DX
30.09.2013 18:52 DL8SCG VR2UW HONG KONG 20m 14.0350 CW 599 599
24.09.2013 12:58 DJ6TK VR2CO HONG KONG 15m 21.020 CW 599 599
05.09.2013 16:32 DL5AN VR2UW HONG KONG 15m 21.0290 CW 599 599 AA-CW
04.09.2013 13:00 OK4RQ OK1DRQ VR2CO HONG KONG 20m 14.0 CW 599 599
24.08.2013 17:09 DJ7JC VR2UW HONG KONG 17m 18.0869 CW 599 599 DX
20.08.2013 17:44 DL5YL VR2UW HONG KONG 17m CW 599 579
16.06.2013 10:08 YO9HP VR2UW HONG KONG 15m 21.0518 CW 599 599 AA-CW
12.05.2013 07:02 YO9HP VR2CM HONG KONG 12m 24.9060 CW 559 599 ARI-DX
07.05.2013 16:37 G0SYP VR2UW HONG KONG 17m 18.092 CW 559 579
05.05.2013 15:30 DL5YM VR2UW HONG KONG 12m CW 579 599
05.04.2013 08:23 OK4RQ OK1DRQ VR2UW HONG KONG 10m 28.0 CW 599 599
05.04.2013 08:04 DJ6TK VR2UW HONG KONG 10m 28.020 CW 579 559
03.04.2013 19:49 DL1OLI VR2UW HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
03.04.2013 17:40 DF4WC VR2UW HONG KONG 20m 14.0340 CW 599 579 DARC-10M
01.04.2013 10:06 OZ1IKY OZ7AM VR2CM HONG KONG 12m 24.9040 CW 559 599 JIDX-CW
29.03.2013 15:07 DJ7JC VR2KF HONG KONG 17m 18.0880 CW 599 599 DX
26.03.2013 13:10 DF4WC VR2XLN HONG KONG 17m 18.0750 CW 599 599 DARC-10M
20.03.2013 19:06 HB9DAX VR2UW HONG KONG 20m 14.000 CW 599
20.03.2013 18:54 G0SYP VR2UW HONG KONG 20m 14.043 CW 569 579
17.03.2013 10:11 OP4A VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28.0585 CW 599 599
17.03.2013 08:10 DL5YL VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28 CW 599 599
17.03.2013 08:07 DL5YM VR2ZQZ/P HONG KONG 10m 28 CW 599 599
15.03.2013 16:18 G0SYP VR2XLN HONG KONG 30m 10.114 CW 599 599
19.01.2013 09:27 DJ5QV VR2XMT HONG KONG 12m CW 59 59
15.01.2013 10:06 DL8PG VR2CM HONG KONG 15m 21.0268 CW 579 599 CW-OPS
12.01.2013 15:20 DL5AN VR2UW HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
12.01.2013 09:38 DJ7JC VR2UW HONG KONG 12m 24.8920 CW 599 599 DX
08.01.2013 08:43 DJ5QV VR2UW HONG KONG 10m 28 CW 599 599
05.01.2013 08:22 DL5AN VR2CM HONG KONG 12m 24.9099 CW 599 599
05.01.2013 07:44 OK4RQ OK1DRQ VR2CM HONG KONG 15m 21.0 CW 599 599
19.12.2012 13:12 DJ5QV VR2UW/Q HONG KONG 30m 10.1 CW 599 599
25.11.2012 11:29 DJ6TK VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.106 CW 599 599 CQ-WW-CW
25.11.2012 09:59 LX1NO VR2PX HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2012 09:22 LX1NO VR2KW HONG KONG 15m 21 CW 599 599
25.11.2012 09:08 DJ6QT VR2PX HONG KONG 15m 21.0376 CW 599 599 CQ-WW-CW
25.11.2012 08:00 YO9HP VR2UW HONG KONG 10m 28.0881 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 09:28 DK5DQ VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.095 CW 599 599
24.11.2012 08:53 DL8SCG VR2PX HONG KONG 15m 21.038 CW 599 592
24.11.2012 08:14 DL5AN VR2KF HONG KONG 10m 28.082 CW 599 599 CQ-WW-CW
24.11.2012 06:28 YO9HP VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0542 CW 599 599 CQ-WW-CW
11.11.2012 11:38 OZ1IKY VR2CM HONG KONG 12m CW 539
03.11.2012 09:30 DJ6TK VR2XLN HONG KONG 12m 24.892 CW 579 559
23.10.2012 09:46 DJ7JC VR2XLN HONG KONG 10m 28.0140 CW 599 599 DX
23.10.2012 08:01 HB9DAX VR2XLN HONG KONG 10m 28.014 CW 599
05.10.2012 10:19 DK5DQ VR2CM HONG KONG 12m 24.9098 CW 559 559
03.10.2012 13:35 DJ7JC VR2CM HONG KONG 12m 24.9099 CW 599 599 DX
25.09.2012 10:17 DJ6TK VR2/UA3QNS HONG KONG 10m 28.020 CW 599 599
11.08.2012 19:33 DL8SCG VR2KF HONG KONG 20m 14.039 CW 599 599
11.08.2012 19:11 DL5YL VR2KF HONG KONG 20m 14 CW 599 599
11.08.2012 18:38 DF4PD VR2KF HONG KONG 20m 14.039 CW 599 599
11.08.2012 18:21 DJ6QT VR2KF HONG KONG 20m 14.0390 CW 599 599 DARC-WAEDC
11.08.2012 18:09 DK5DQ VR2KF HONG KONG 20m 14.039 CW 599 599
11.08.2012 17:23 DF0SX DL5YM VR2KF HONG KONG 20m 14.0389 CW 599 599 DARC-WAEDC
11.08.2012 17:12 OZ1IKY VR2KF HONG KONG 20m 14 CW 599
21.07.2012 21:51 DL1OLI VR2KF HONG KONG 20m 14.0020 CW 599 599 CQ-WW-SSB
14.07.2012 17:51 YO4AAC VR2PX HONG KONG 15m 21 CW 599 599
14.07.2012 17:46 HB9DAX VR2PX HONG KONG 15m 21.034 CW 599
14.07.2012 17:33 DL8SCG VR2PX HONG KONG 15m 21.046 CW 599 599
14.07.2012 16:12 DF4PD VR2KF HONG KONG 20m 14.047 CW 599 599
14.07.2012 16:08 DK0AE DJ1AA VR2KF HONG KONG 20m 14.0470 CW 599 599
14.07.2012 15:42 DL4AC VR2PX HONG KONG 15m 21.0480 CW 599 599 IARU-HF
14.07.2012 12:54 DL8PG VR2PX HONG KONG 15m 21.0280 CW 599 599 IARU-HF
14.07.2012 12:39 DL5ZBA VR2PX HONG KONG 15m 21 CW 599
08.07.2012 08:12 DL5AN VR2KF HONG KONG 12m 24.8941 CW 559 559 CQ-WPX-CW
05.07.2012 21:01 DK7ZT VR2KF HONG KONG 20m 14.0015 CW 599 599 AA-CW
24.06.2012 06:14 OK4RQ OK1DRQ VR2UW HONG KONG 17m CW 599 599
16.06.2012 16:44 LX1NO LX4A VR2JD/P HONG KONG 20m 14 CW 599 599
03.06.2012 13:31 DF0SX DL2DN VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.0197 CW 599 599 FIELDDAY-R
03.06.2012 13:30 DK5DQ VR2ZQZ/P HONG KONG 15m 21.019 CW 599 599
27.05.2012 17:35 DL8SCG VR2KW HONG KONG 20m 14.021 CW 599 599
26.05.2012 15:32 DK5DQ VR2EH HONG KONG 15m 21.075 CW 599 599
28.04.2012 13:24 OZ1IKY VR2OP HONG KONG 12m CW 559
27.04.2012 12:53 G0SYP VR2UW HONG KONG 15m 21.033 CW 559 559
21.04.2012 12:00 G0SYP VR2OP HONG KONG 10m 28.009 CW 559 559
20.04.2012 13:57 DJ2RG VR2KF HONG KONG 15m 21 CW 559
20.04.2012 13:56 DJ7JC VR2KF HONG KONG 15m 21.0365 CW 599 599 DX
08.04.2012 11:17 OZ1IKY VR2XLN HONG KONG 12m CW 599
31.03.2012 10:14 DJ6TK VR2OP HONG KONG 12m 24.905 CW 579 559
22.03.2012 11:08 DJ6TK VR2OP HONG KONG 12m 24.905 CW 599 559
17.03.2012 16:03 DF4PD VR2ZQZ/P HONG KONG 20m 14.001 CW 599 599
17.03.2012 15:31 OL8M OK1DRQ VR2ZQZ/P HONG KONG 20m 14.0 CW 599 599
01.03.2012 09:48 HB9DAX VR2VBV HONG KONG 10m 28.022 CW 599
17.02.2012 14:17 DL5AN VR2KF HONG KONG 20m 14.0400 CW 599 599 ARRL-DX-CW
04.02.2012 10:15 DL1CW VR2VBV HONG KONG 10m 28 CW 599 599
15.01.2012 16:46 DJ2RG VR2XMT HONG KONG 40m 7 CW 569
29.12.2011 10:01 DJ7JC VR2UW HONG KONG 12m 24.8910 CW 599 599 DX
29.12.2011 09:51 DJ6TK VR2UW HONG KONG 12m 24.900 CW 599 579
26.12.2011 09:44 DF2JP VR2PX HONG KONG 10m 28 CW 599 599
23.12.2011 09:35 DJ2QV VR2UW HONG KONG 10m 28.000 CW 579 599
17.12.2011 11:01 DL1OLI VR2KF HONG KONG 10m 28.0365 CW 559 599
10.12.2011 09:16 ON6LY VR2KF HONG KONG 10m 28 CW 599 599
09.12.2011 09:15 DF2QZ VR2UW HONG KONG 10m 28.0120 CW 559 559
08.12.2011 10:28 DL4ME VR2UW HONG KONG 10m 28.0010 CW 599 599 DX
08.12.2011 09:40 DJ6TK VR2UW HONG KONG 12m 24.900 CW 599 579
27.11.2011 11:57 DF7ZS DL8JJ VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.167 CW 599 599
27.11.2011 09:48 ON6LY VR2ZQZ HONG KONG 10m 28 CW 599 599
27.11.2011 09:41 ON6LY VR2UW HONG KONG 10m 28 CW 599 599
27.11.2011 09:27 DL4ME VR2PX HONG KONG 10m 28.0395 CW 599 599 DX
27.11.2011 08:40 DL5AN VR2PX HONG KONG 10m 28.0398 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2011 06:37 DF0DX DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0970 CW 599
27.11.2011 06:37 DF8XC VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.0970 CW 599
26.11.2011 16:54 DL5AN VR2PX HONG KONG 40m 7.0357 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2011 10:01 DK5DQ VR2UW HONG KONG 10m 28.129 CW 599 599
26.11.2011 09:47 DH8BQA VR2UW HONG KONG 10m 28.129 CW 599 599
26.11.2011 08:52 ON6LY VR2XLN HONG KONG 10m 28 CW 599 599
26.11.2011 08:16 DH8BQA VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.08 CW 599 599
26.11.2011 08:00 DF0DX DF8XC VR2PX HONG KONG 10m 28.0120 CW 599
26.11.2011 08:00 DF8XC VR2PX HONG KONG 10m 28.0120 CW 599
26.11.2011 07:50 DL8SCG VR2PX HONG KONG 10m 28.012 CW 599 599
26.11.2011 07:45 DH8BQA VR2PX HONG KONG 10m 28.011 CW 599 599
26.11.2011 07:30 DL8SCG VR2ZQZ HONG KONG 10m 28.081 CW 599 599
26.11.2011 07:26 ON6LY VR2ZQZ HONG KONG 10m 28 CW 599 599
15.11.2011 09:38 DJ7JC VR2UW HONG KONG 10m 28.0407 CW 599 599 DX
06.11.2011 09:00 DH8BQA VR2KF HONG KONG 10m 28.001 CW 599 599
05.11.2011 08:24 DL4ME VR2PX HONG KONG 10m 28.0111 CW 599 599 DX
27.10.2011 10:41 HB9DAX VR2UW HONG KONG 10m 28.047 CW 599

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.