Logbook for UN4Q

click to remove filter return to main page

Time station operator DX call DXCC band freq mode sent recv grid contest
19.03.2023 10:41 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU UN4Q KAZAKHSTAN 10m 28.0223 CW 599 382 599 RDXC
19.03.2023 09:10 DF5EN UN4Q KAZAKHSTAN 10m 28.00936 CW 599 272 599 1687 RDXC
18.03.2023 17:47 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU UN4Q KAZAKHSTAN 20m 14.0295 CW 599 178 599 RDXC
18.03.2023 16:28 DK3QZ DK3QZ%40RRDXA.EU UN4Q KAZAKHSTAN 15m 21.0115 CW 599 121 599 RDXC
27.11.2022 23:11 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.065 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2022 21:05 DL4SDW UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.07952 CW 599 1160 599 CQ-WW-CW
27.11.2022 19:42 DF6QV UN4Q KAZAKHSTAN 80m 3.522 CW 599 14 599 17 CQ-WW-CW
26.11.2022 12:24 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 20m 14.023 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2022 02:43 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 80m 3.552 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2022 01:12 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 160m 1.835 CW 599 599 CQ-WW-CW
26.11.2022 00:15 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 80m CW 599 599
10.07.2022 00:57 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 40m CW 599 599
09.07.2022 15:58 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 20m CW 599 599
09.07.2022 14:37 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 15m CW 599 599
29.05.2022 22:44 DF8XC UN4Q KAZAKHSTAN 80m 3.504 CW 599 599
29.05.2022 22:42 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 80m 3.503 CW 599 599 CQ-WPX-CW
29.05.2022 21:44 DF8XC UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.000 CW 599 599
29.05.2022 10:47 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 10m 28.013 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2022 20:46 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 40m CW 599 599
28.05.2022 20:27 DL4SDW UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.05006 CW 599 420 599 1502 CQ-WPX-CW
28.05.2022 19:57 DR2C DJ0IF UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.036 CW 599 13 599 1470 CQ-WPX-CW
28.05.2022 18:59 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.008 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2022 16:45 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 20m 14.001 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2022 15:47 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 20m CW 599 599
28.05.2022 14:12 DA0DX DL2DCX UN4Q KAZAKHSTAN 20m 14.0570 CW 599 599 MN83
28.05.2022 12:08 DL5YM UN4Q KAZAKHSTAN 15m CW 599 599
28.05.2022 12:05 DF8XC UN4Q KAZAKHSTAN 15m 21.006 CW 599 599
28.05.2022 10:13 DK5DQ UN4Q KAZAKHSTAN 15m 21.002 CW 599 599 CQ-WPX-CW
28.05.2022 09:30 DL4SDW UN4Q KAZAKHSTAN 15m 21.00241 CW 599 215 599 552 CQ-WPX-CW
28.11.2021 16:51 DK2DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.02304 CW 599 744 599
28.11.2021 16:51 DK2DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.02304 CW 599 599 CQ-WW-CW
27.11.2021 16:26 DK2DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.01217 CW 599 340 599
27.11.2021 16:26 DK2DQ UN4Q KAZAKHSTAN 40m 7.01217 CW 599 599 CQ-WW-CW
22.02.2020 19:02 DL5JQ UN4Q KAZAKHSTAN 80m 3.538 CW 599 599 UKEIDX-CW
25.01.2020 19:04 DJ7YP UN4Q KAZAKHSTAN 160m 1.823 CW 599 599 CQ-160-CW
25.01.2020 17:51 DJ2YA UN4Q KAZAKHSTAN 160m 1.849 CW 599 599 CQ-160-CW

RRDXA Logbook Django app by DF7CB. Copyright (C) 2022, 2023 RRDXA.